Z miłości do dzieci, z pasji do edukacji...

Nasza szkoła oferuje zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wszystkie lekcje odbywają się w języku polskim i mają na celu poszerzenie znajomości języka i kultury polskiej. Na każdym etapie edukacji uczniowie poznają kanon polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, zyskują wiedzę o wybitnych Polakach oraz ważnych dla naszej kultury tradycjach i obyczajach. Pracujemy w małych grupach klasowych, dzięki czemu nasi nauczyciele mogą dobrze rozpoznać potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i dostosować do nich planowane aktywności. Nie narzucamy sobie z góry sztywnego programu i metodyki pracy. Nauczyciele mają dużą swobodę działania, dzięki czemu mogą dowolnie dobierać materiały i realizowane treści pozostając jednocześnie w ogólnych ramach programowych edukacji polonijnej nakreślonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Nasza Kadra

Nasza Kadra

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Przekazujemy wiedzę tak by być idolami waszych pociech.

Plan Zajęć

Plan Zajęć

Nauczyciele mają dużą swobodę działania, ale realizowane treści pozostają w  ramach programowych edukacji polonijnej nakreślonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Historia Szkoły

Historia Szkoły

Przez lata w szkole zmieniali się nauczyciele. Przychodziły kolejne roczniki dzieci, najstarsi odbierali ostatnie świadectwa i wchodzili w kolejne etapy życia…

Nasze Cele

Nasze Cele

Numer 1 to Osiągnięcie wysokiej znajomości języka polskiego umożliwiającej porozumiewanie się j.polskim w mowie, a przede wszystkim w piśmie.

Ważnym elementem edukacji w naszej szkole jest wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego, realizowane poprzez tworzenie odpowiedniej przestrzeni do budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i całą społecznością szkolną. Nauczyciele i uczniowie pracują w atmosferze szacunku, życzliwości i przyjaźni. Z uwagi na małe grupy klasowe mamy szansę na budowanie indywidualnych relacji z dziećmi, wspieranie ich w podejmowanych wysiłkach, motywowanie do dalszej pracy i wspólne celebrowanie sukcesów.  

Aktualności

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu “Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”. Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I) Kwota dotacji: w […]

Read More

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KPRM

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej Kwota dotacji: 15 000,00 PLN Całkowita wartość zadania publicznego:  286 252,88 PLN Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty […]

Read More

CZYTAM PO POLSKU

to wspólny projekt naszej szkoły oraz Mówergency – Polski Logopeda. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważnym narzędziem w rozwoju mowy jest czytanie. Szczególnie w realiach emigracji, gdzie wraz z rozpoczęciem szkoły język angielski powoli staje się dominujący a język polski, używany rzadziej, zaczyna tracić na znaczeniu i dziecko przestaje rozwijać go poza […]

Read More

DZIEŃ DZIECKA

Tegoroczny Dzień Dziecka  był w naszej szkole świętem sportu oraz muzyki:  ⚽ ZAWODY SPORTOWE Rozgrywki sportowe zorganizowała dla nas Pani Agnieszka Sterkowiec, wychowawczyni zerówki. Dzieci miały okazje spróbować swoich sił w rywalizacji z kolegamii i koleżankami na bardzo wymagającym torze przeszkód. A ponieważ wszyscy nieźle potrafią napinać mięśnie, walka była naprawdę zacięta. Nie było przegranych […]

Read More